Nu ai încă un cont? Inregistrează-te!              V-ați pierdut parola sau doriți să o actualizați?              Pentru a ne contacta: scoliosismanager@isico.it

Pentru a ne contacta

Câteva întrebari rapide...

Ce este ScoliosisManager?

Este un proiect de internet promovat de ISICO.  Ne-am pornit de la urmatoarele fapte:

  • ISICO este în fruntea lumii în tratamentul deformita?ilor vertebrale. Acest lucru este confirmat de publica?iile ?tiin?ifice din reviste interna?ionale care demonstreaza în mod regulat cum abordarea Isico (descrisa în detaliu în textul nostru Open Access) ob?ine rezultate clinice excelente la nivel interna?ional.
  • În ultimii ani am dezvoltat un software care acopera toate activita?ile sale clinice legate de tratamentul deformita?ilor vertebrale (?i a altor patologii, dar aici ne ocupam de scolioza, spate curbat etc.): examen medical, evaluarea reabilitarii, planuri de exerci?ii.
  • Acest software func?ioneaza prin internet, cu toate avantajele aferente (niciun software de instalat pe computer, acces la date din orice loca?ie conectata la internet etc.).
  • Exista o mare ignoran?a în lume cu privire la modul de a face fa?a patologiilor coloanei vertebrale: utilizarea unor tehnici inadecvate cu eficacitate nedovedita, corsete prost prescri?i ?i/sau construi?i prost, echipe de îngrijire fara implicarea tuturor figurilor profesionale etc. Este suficient sa arunca?i o privire la blogul nostru ca sa va da?i seama ascultând pacien?ii în?i?i.
  • Internetul este instrumentul pe care „societatea cunoa?terii” îl pune la dispozi?ie astazi pentru a atinge cel mai mare numar posibil de oameni din lume ?i pentru a raspândi cuno?tin?a ?i informa?ia.

Din toate acestea s-a nascut ideea, în sine foarte simpla, dar revolu?ionara în compara?ie cu modul de în?elegere a abordarilor clinice de astazi care necesita un know-how puternic ?i specific, de

pune la dispozi?ia software-ul nostru pe Internet pentru oricine dore?te sa-l foloseasca, gratuit.

Înseamna ca voi cunoaste cum se tratez scolioza folosind acest software?

Cu siguran?a nu. Dar acest software te poate ajuta sa în?elegi ce sa evi?i, poate fi util în cele mai simple cazuri de scolioza, dar trebuie întotdeauna, chiar întotdeauna de ?inut minte ca atât timp cât scolioza este o boala foarte complexa ?i în cele mai severe cazuri trebuie de consultat un specialist în scolioza (nu orice specialist). Niciun software, precum ?i nici un curs luat pentru câteva zile sau chiar câteva saptamâni, nu poate permite toata lumea sa aiba grija de cazuri importante de scolioza.

De exemplu, criteriile Sosort, elaborate de Societatea ?tiin?ifica Interna?ionala pentru Tratamentul Conservativ al Scoliozei, afirma ca medicul este specialist în scolioza atunci când garanteaza urmatoarele cerin?e.

  • formarea lânga un medic expert (adica un medic cu cel pu?in cinci ani de experien?a în tratamentul ortezic) cu o durata de cel pu?in doi ani
  • evaluarea a cel pu?in patru pacien?i scoliotici pe saptamâna de lucru (aproximativ 150 de pacien?i pe an) în ultimii doi ani
  • cel pu?in doi ani de practica continua în tratamentul ortopedic al scoliozei
  • prescrip?ia a cel pu?in unui corset pe saptamâna (aproximativ 45 corsete pe an) în ultimii doi ani

 

Ce cuprinde exact ScoliosisManager?

Deocamdata, în ScoliosisManager ve?i gasi caietul nostru (o mie de exerci?ii pe care le folosim de obicei), ?abloane pentru a configura planuri de exerci?ii pentru scolioza ?i spatele curbat ?i un instrument pentru pregatirea, tiparirea, actualizarea planurilor de instruire a pacien?ilor. Instrumentul, desigur, poate fi utilizat ?i pentru pacien?ii cu alte patologii (sau chiar fara patologii specifice)

Acum este disponibila ?i fi?a de examinare medicala (examenul fizic, diagnoza, prescrip?ie etc.).

Ce trebuie sa fac pentru a-l folosi?

Trebuie de înregistrat aici cu propriile date, pentru a ob?ine un login ?i un cont.

Cum ve?i plati pentru toate acestea?

Planificam sa activam câteva caracteristici suplimentare care ar putea fi de interes pentru profesioni?tii care folosesc acest instrument pentru propria lor munca.